Informácie k vytváraniu objednávok
  • v objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru. Pri potrebe objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu/dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku.
  • kolónka Orientácia slúži pre definovanie či daný dielec je možno pre rezaní otáčať. Povolené otáčania má vplyv na lepšiu materiálovú výťaž z celej tabule a je vhodné pri dekoroch ktoré nemajú danú kresbu dreva (uni farby), alebo nie je dôležité aby bola kresba zachovaná (napr. dielce, ktoré nie sú viditelné).
  • ak je potrebné niektorý dielec v objednávke vyrobit v dvojnásobnej hrúbke, stačí prepnúť kolónku Hrúbka na hodnotu "Dvojitá". Systém už pre výrobu automaticky k dielcom pridá potrebnú nadmieru a zdvojnásobí počet kusov. Zadávate finálny rozmer dielca a finálny počet kusov koľko budete potrebovať.
ilustračné foto
Vaše údaje
Súbor:
Maximálny rozmer: 2800 x 2070mm
1.
Vlys podlepenie
  • Podlepovanie vlysov
  • pole slúži pre definovanie podlepenia dielca vlysmi, čím sa dosiahne opticky Dvojitá hrúbka (tzv. duplák)
  • pre každú stranu dielca je možné určiť podlepenie vlysom, čím sa dosiahne zdvojenie hrúbky dielca po okrajoch
  • po odoslaní/uložení objednávky systém automaticky doplní potrebne dielce na podlepenie
Maximálna veľkosť prílohy je 5MB a povolené sú súbory: DWG, DXF, pdf, jpg, doc/x, xls/x
27